Sloop

We verzorgen uw sloopinventarisatie

Bij het slopen worden verschillende afvalfracties gescheiden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. Een dergelijke inventarisatie gebeurt aan de hand van een sloopopvolgingsplan.

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 betreffende de wijzigingen in het Vlarema is een sloopopvolgingsplan verplicht bij vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken van:

  • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
  • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
  • infrastructuurwerken met volume van groter dan 250 m³

Meer info over sloop: https://www.tracimat.be/wat-u-moet-weten/bouwheer/

Link ovam sloop: https://ovam.vlaanderen.be/asbest-en-sloop


sloopwerkzaamheden na verwijdering asbest
sloopwerkzaamheden na verwijdering asbest
werfbezoek sloop
er is een sloopinventarisatie nodig alvorens de sloopwerkzaamheden starten