het Asbestattest

Wat is een asbestinventarisatierapport of kortweg een asbestattest?

Een asbestattest  beschrijft welke onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbesthoudend product en hoe het veilig te beheren of te verwijderen is.

Klik hier om meer te weten over sloop.

Klik hier om meer te weten over de gevaren van asbest.

Klik hier voor de regelgeving in België

Klik hier voor de regelgeving in Nederland